Weer begonnen

Vanaf 26 januari zijn we weer begonnen met repeteren. Helaas zingen we nog niet voltallig, maar we verwachten dat het aantal aanwezigen geleidelijk weer zal toenemen. Het is weer heerlijk om te zingen onder leiding van Arjan van Baest. We zijn heel blij met hem en zoals hieronder te zien heeft hij inmiddels een contract met ons getekend!
Vanaf 29 november tot en met 19 januari konden we helaas niet repeteren door Corona.