Ensemble

Als ’s-Hertogenbosch’ Vocaal Ensemble, kortweg HVE, zingen wij al meer dan 60 jaar klassieke koormuziek. Onze vaste kern bestaat op dit moment uit zo’n 30 zangers m/v.

Ons repertoire is lekker pittig. Vanouds klassiek, van grote populaire werken (Bach´s Johannes Passion, de Messiah van Handel, Petite messe solennelle van Rossini, Purcell´s Ode on St. Cecilia´s Day en de Krönungsmesse van Mozart) tot  werken van bescheiden omvang zoals het Requiem van Maurice Duruflé en van Jehan Alain, motetten van Bach en Schütz, Rejoice in the Lamb en The Ceremony of Carols, beide van Benjamin Britten. Regelmatig geven we kleine concerten met diverse liederen, a capella of met pianobegeleiding – van Renaissance tot en met hedendaags. In projecten met andere koren zongen we onder meer het Spem in Alium, een 40-stemmig motet van Thomas Tallis, de Bossche Korenmanifestatie in samenwerking met de Muzerije  en de kamerkoordagen onder leerzame leiding van Vic Nees en Daan Manneke.

In 1956 is het koor opgericht als het ’s-Hertogenbosch’ Jongerenkoor door Frits Marechal. De eerste dirigent was Sjef van Balkom, al vrij snel opgevolgd door Frans van Amelsvoort. Evert van Tright was dirigent 1960-69, Thieu Lax 1969-1988, daarna volgden Marc Versteeg en Wilko Brouwers. Jos Akkermans spant de kroon met 20 jaar: 1997-2016. Vanaf 2016 tot en met maart 2020 was de muzikale leiding in handen van Marc Buijs. Vanaf oktober 2021 is Arjan van Baest onze dirigent.