Vrienden van HVE

Ook het ‘s-Hertogenbosch Vocaal Ensemble heeft vrienden nodig. Om mooie uitvoeringen te kunnen geven, soms met solisten en orkest, zijn donaties noodzakelijk.

Om vriend te worden kunt u een bijdrage van minimaal 15 euro per jaar doneren. Wij zijn u zeer dankbaar daarvoor! Ons rekeningnummer vind u hier.

Voor een bedrag van 50 euro resp. een veelvoud daarvan ontvangt u één resp. meerdere vrijkaarten.