Lid worden

Lid worden van het ‘s-Hertogenbosch Vocaal Ensemble

Zing je graag klassiek repertoire? Als je belangstelling voor ons koor hebt, meld je je aan bij een lid van het bestuur (zie Contact) of een koorlid. Koorervaring maakt de instroming gemakkelijker maar is niet verplicht.
Ter kennismaking zing je dan een drietal keren tijdens een repetitie mee. Daarna wordt een stemtest afgenomen door de dirigent.

De wekelijkse repetities zijn op woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de tafeltenniszaal van PJS in Vught, Deken van Ossstraat 1. Incidenteel is er een repetitiedag, meestal op zaterdag.

Voorts wordt van je verwacht dat je thuis de muziek bestudeert, aan de hand van een repetitieschema. De meeste muziek is voor het studeren beschikbaar als midi-bestand.

De contributie bedraagt €21,- per maand.