Concertagenda

 

Hoogtepunten Duitse Romantiek

Natuurlijk kennen we Felix Mendelssohn Bartoldy, Franz Schubert en Robert Schumann. Maar gelukkig worden de laatste jaren ook Clara (Schumann-)Wieck en Fanny Hensel-Mendelssohn Bartoldy weer herontdekt.

Ons volgende concert bestaat uit liederen uit de Duitse Romantiek. Prachtige klanken, maar als je de teksten zingt, voel je langzaam maar zeker een groene loden jas op je schouders. Onze dirigent Marc Buijs gaat met ons die uitdaging aan: de Duitse Romantiek fris zingen, en zo de (receptie)geschiedenis herschrijven, met eerherstel voor de invloedrijke dames componistes.

Een warm winterconcert!
Het concert is op zondagmiddag 13 januari om 15:00 in de Willem Twee concertzaal (voorheen Toonzaal) in Den Bosch. U vindt dit aan de Prins Bernhardstraat 4-6.

Maak uw donatie over op rek. nr. NL87 RABO 0336 7623 13.