Info/contact

Stichting ‘s-Hertogenbosch Vocaal Ensemble
info@shertogenboschvocaalensemble.nl

Mail naar het bovenstaande adres om contact met ons op te nemen.

Repetitie-adres: schoolgebouw Kuipertjeswal,
‘s-Hertogenbosch (hartje stad)

Postadres: Beurdsepoort 18
5211 GB ‘s-Hertogenbosch
KvK: 41080901

Draag bij aan mooie betaalbare klassieke koormuziek!
Doneer nu op ons rekeningnummer:
NL87 RABO 0336 7623 13

Voorzitter (a.i.)Els de Mooij-van de Water

Secretaris: Peter Elemans

Penningmeester: Wim van den Beuken

Overige bestuursleden: Hannie Poelstra, Guy van Mackelenbergh, Theo Meijer en Sibo Oskam